Voormoeders

Spirit Vrouw
Voormoeders

Vrouwenwijsheid

Voormoeders

Dit is de weg van het innerlijke pad, daar waar de verborgen kracht ligt.
De Voorouders en vooral de Voormoeders helpen ons hierbij.

Alle vrouwen zijn moeder van de Aarde, zoals Moeder Aarde onze grote moeder is. We zorgen voor elkaar, helpen elkaar, geven leven, voeding en liefde op alle niveaus, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Hierom ook een cursus genaamd Voormoeders, in deze cursus gaan we met elkaar de verdieping in onszelf zoeken en delen. We hebben allemaal veel meer in ons dan we zelf denken of geloven. En deze krachten die we soms onbewust gebruiken, gaan we nu bewust leren gebruiken. Dit gaan we doen met de kracht en hulp van onze vrouwelijke voorouder lijn.

De voorouders zijn in alle natuurtradities heel belangrijk, omdat we onze Eigenschappen, Krachten, Genen en DNA van onze voorouders ontvangen hebben. Maar ook onze normen en waarden en gedragingen zijn vaak doorgegeven. Natuurlijk zit er veel in ons wat we zelf ontwikkeld hebben door het levenspad te lopen dat we lopen. Omdat we veel van onze voorouders hebben meegekregen, wil dit nog niet zeggen dat dit iets is waar we blij mee zijn of wat bij ons hoort.

En dit gaan we in deze cursus ontdekken. Wie zijn wij? Wie waren onze voorouders?  En wat willen we van hun overnemen? En wat willen we aan hun teruggeven?

Door deze voorouderlijn te lopen gaan we inzichten krijgen in onszelf. We kunnen healingen geven waar nodig is en onszelf hierdoor helpen.We gaan kennis maken met de 7 voormoeders in onze voorouderlijn. Iedere cursusdag gaan we een voorouder ontmoeten, leren kennen, zien wat we van hun  overgenomen hebben, en ook kijken wat we aan hun terug willen geven.

Deze cursus is alleen bestemd voor vrouwen.

Voormoeders
Plaats Centrum Djoj
Data volgt nog in 2021
Tijd 10:00 tot 16:00
Prijs € 85,- per cursusdag, ook bij afwezigheid verplicht te betalen
Aanmelden dequest@live.nl

 

    Cart