Munay Ki Inwijding

Atlantis
De 5 Dimensies
In the Womb
Isis
Munay Ki
Nusta Karpay
Pleiaden
Universeel

Munay Ki

De Munay Ki helpt je op weg naar vrijheid om te zijn wie je in wezen bent en naar het bewustzijn van eenheid. De Munay Ki voert je voorbij de illusie van afscheiding. Het herstelt de verbinding met je innerlijke kracht. Met je eigen goddelijke natuur. Zo brengt de Munay Ki je bij je ware bestemming hier op aarde. Het maakt dat je volledig in je kracht komt te staan.

Je kracht om je dromen te kunnen creëren en te manifesteren in deze wereld. De Munay Ki geeft een enorme liefdeskracht voor jezelf en de wereld om je heen. Door een verschuiving van perceptie leer je veranderingen te laten plaatsvinden via je hart. Simpel door je hart echt te openen, voor jezelf, voor de ander en voor het grotere geheel, door het verkrijgen van een hoger bewustzijn en door verbindingen te maken en te delen.

Het belooft een versnelde transformatie naar hoger bewustzijn. Je wordt als van zelf deel van het veranderingsproces op onze planeet.

De verandering richting de natuurlijke staat van vrede, zowel in jezelf als in je directe omgeving en op wereldniveau.

De vorm waarin de Munay Ki wordt doorgegeven is heel simpel. Het wordt je geschonken in de vorm van negen initiaties. In feite gaat het vooral om de juiste intentie en de juiste sfeer waarin de inwijdingen worden gegeven. Een initiatie op zich duurt een paar minuten.

Wanneer jij je actief openstelt voor het ontvangen van de initiaties zal alles in liefde jouw kant toestromen. We beleven nu het einde van een cyclus met oorlogen, natuurrampen, honger en armoede, zoals beschreven is in vele Heilige boeken en doorgegeven aan generaties in de natuurtradities. We mogen deze periode zien als een overgang naar een nieuw tijdperk. Dit tijdperk staat bekend onder vele namen, The New Age, The Age of Aquarius, het Waterman-tijdperk en de Maya noemen dit het tijdperk van de zesde zon. De Inca’s voorspellen de Vijfde Zon, het Gouden Tijdperk van wereldvrede en harmonie en de overgang van Homo Sapiens naar Homo Luminus, de verlichte mens.

De Munay Ki zijn de codes voor deze nieuwe mens. Deze codes worden aangeboden in de vorm van energietransmissies tijdens inwijdingen. Het maakt je, zelfs op DNA-niveau, klaar voor de grote overstap voorbij 2012. Dat is het moment dat beschreven is als de komst van de Nieuwe Tijd. Elke inwijding is een stap naar hoger bewustzijn en tegelijkertijd een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid als geheel.

De eerste zeven rites (inwijdingen) van de Munay Ki zijn altijd al beschikbaar geweest. De laatste twee rites zijn er pas sinds kort.
De achtste inwijding is de Mosoq Karpay, wat letterlijk de Nieuwe Initiatie betekent.
De negende en laatste rite, de initiatie van de Creator, kan pas sinds juni 2006 van mens-tot-mens worden doorgegeven.

 

1 Healers rite – Hampe Karpay
2 Bands of Power – Chumpi Karpay
3 Harmony rite – Ayni Karpay
4 Seeers rite – Kawak Karpay
5 DayKeeper rite – Pampamesayok
6 WisdomKeeper rite – Altomesayok
7 EarthKeeper rite – KuraQ Akuyek
8 StarKeeper rite – Mosoq Karpay
9 Creators rite – Taytanchis

 

Deze negen inwijdingen die samen de Munay Ki worden genoemd zijn inwijdingen uit Zuid-Amerika, Bolivia, Mexico, en verschillende andere landen. Ze zijn bijeengebracht door Alberto Villoldo.  De Munay Ki wordt ten onrechte aan de Paco Sjamanen uit Peru toegeschreven. De Nusta Karpay zijn de inwijdingen van de (Paco) Quero Indianen/Sjamanen uit Peru

Inwijdingen
De inwijdingen worden individueel gegeven.
Het is ook mogelijk dit in kleine groepen te ontvangen.

Kosten
€ 350,- voor alle inwijdingen van de Munay Ki,
Inclusief een Pi-stone en Certificaat

    Cart